Jubileummaand 50 jaar GVM

Informatie over de activiteiten die de afd NB organiseert ihkv 50j jubileum GVM. Meer informatie is te lezen onder
Vereniging → Vijftigjarig jubileum GVM → Activiteiten in afdelingen → Noord-Brabant

1. Verrassing voor alle molens in Noord-Brabant. We hebben gevraagd om foto's in te sturen met deze verrasing: Bekijk de foto's hier.

2. Op zaterdag 1 oktober 's ochtends vindt de officiële opening op molen De Twee Gebroeders in Roosendaal plaats door de burgemeester en de voorzitter van het landelijk bestuur en genodigden,
In de middag verkast het gezelschap (althans een gedeelte daarvan) naar molen De Twee Gebroeders (!) in Wijk en Aalburg, waar aldaar de opening dunnetjes wordt overgedaan.

3. Vier weekenden met molendagen met eventuele fietsroutes in verschillende regio’s

a. In het weekend van 1 en 2 oktober: Zuidoost Brabant. Al het gebied ten oosten van Midden-Brabant, ten zuiden van regio Noordoost-Brabant tot aan de Limburgse provinciegrens en de grens met België. (o.a. Peellandse Molenstichting) Hierbij ook de meenemen de gemeenten: Oirschot, Boxtel, Best, Eersel en gebied zuid van de A67 tot aan de Belgische grens.
b. In het weekend van 8 en 9 oktober: West-Brabant. Dit begrenst het gebied tussen: De westgrens van de provincie Noord-Brabant tot de lijn ten westen Land van Heusden en Altena; ten oosten langs Dongen en ten westen van Tilburg naar de Belgische grens. (o.a. Vereniging tot behoud van molens in West Brabant)
c. In het weekend van 15 en 16 oktober:  Noordoost Brabant. Is al het gebied grenzend ten oosten van Midden-Brabant en ten noorden van het gebied van de Peellandse Molenstichting (o.a. Vereniging Molenvrienden Land van Cuijk)
d. In het weekend van 22 en 23 oktober: Midden-Brabant. Is het gebied ten oosten van het gebied West-Brabant en ten westen van de lijn Den Bosch-Boxtel-Oirschot en Reusel (o.a. Molenstichting Het Land van Heusden en Altena. Deze molendag is mogelijk alleen op  zaterdag, dit uit respect voor de zondagsrust voor een aantal gemeenten in deze regio.

Deelnemers aan de molendagen worden verzocht zich aan te melden via e-mailadres: molenaarsdraaien@gmail.com met onderstaande gegevens:
Naam molenaar(s):
Regio: West, Midden, Noordoost, Zuidoost* (*doorhalen wat niet van toepassing is)
Gegevens molen:
Naam molen:
Straat:
Postcode:
Plaats:
Doet mee op datum:
Eventueel activiteit rondom de molen:

De aanmeldingen worden verzameld en gepubliceerd op de website van de Afdeling NBr

4. In de laatste week van de maand een officiële afsluiting van de jubileum maand.