Molenbiotoopproject

(bijgewerkt: 03-07-2019)

De Molenstichting Noord-Brabant heeft 2 projecten opgepakt.

  • Het watermolenbiotoopproject
  • Het windmolenbiotoopproject

In het kader van de Omgevingswet moeten gemeenten een omgevingsvisie en een omgevingsplan ontwikkelen. De molenbiotoop moet feitelijk opgenomen worden in deze visie en dit plan. Hou daarom de ontwikkleing van het omgevingsplan in uw gemeente in de gaten en meld u zich om mee te praten over deze plannen.

Het watermolenbiotoopproject brengt watermolenpaspoorten uit. Hierin worden de watermolens toegelicht met hun stuwschaduwgebied (hydrologische invloedssfeer) en hun molenbiotoop. Het is de bedoeling dat een en ander opgenomen wordt in de bestemmngsplannen en de omgevingsplannen.

Het windmolenbiotoopproject brengt de windmolens en hun omgeving letterlijk in beeld door foto's. Op die manier kan getoetst worden in hoeverre de omgeving van de windmolen voldoet aan de systematiek van Laméris (biotoopcirkels). De volgende fasen van het project zijn de inventarisatie van de bestemmingsplannen en het formuleren van adviezen op maat.

Meer informatie is hier te lezen.