Nieuws

Kerstboodschap van de voorzitter

25 december 2022

Beste leden,

December is traditioneel de maand om terug te kijken. Het Gilde heeft een geweldig jubileumjaar mogen beleven. De opening door HKH Prinses Beatrix, de recordpoging molendraaien, op eenzelfde dag examens in de vier windstreken, diverse fietstochten, de extra openstelling van verschillende molens in de provincies, heerlijke receptenboekjes, het uitbrengen van een geweldig jubileumboek, een molen jongeren dag, een prachtig molenaarsverhalenboek, een drukbezochte slotmanifestatie en nog veel meer activiteiten hebben de onderlinge saamhorigheid verstevigd en naar buiten toe veel publiciteit opgeleverd. Iedereen die daaraan een steentje heeft bijgedragen mag super trots zijn. 

Naast het organiseren van die extra activiteiten zijn de ‘gewone’ zaken doorgegaan. Sterker nog op het vlak van opleidingen zijn vele achterstanden weggewerkt. Ik word daar blij van.

De vereniging staat er goed voor en dat komt op het conto van allen die een rol hebben bij het opleiden van nieuwe molenaars, in één van de ondersteunende diensten of afdelingsbesturen. Veel dank daarvoor. 

Ik hoop dat u en uw naasten in goede gezondheid op gepaste wijze de Kerstdagen met elkaar kunt vieren en ik wens u een mooi en betekenisvol einde van het jaar.

Laten we in 2023 elkaar blijven ontmoeten en ervoor zorgen dat de molens blijven draaien en malen onder de nieuwe vlag van ‘Het Gilde van Molenaars’. 

 

Molengroet,

mede namens het gehele bestuur,

 

Erik Kopp, voorzitter