Problemen oplossen

Zijn er bedreigende plannen rond de molen? Dan is het zaak om daarop te reageren.

Zoek contact met de betrokken partijen en belanghebbenden. Misschien kan het plan worden aangepast, is er overleg mogelijk. Meestal kan dit alleen in het begin, aan het einde zijn nog maar weinig wijzigingen mogelijk. Het is dus belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium contact te leggen.

Is het plan ingediend bij de gemeente voor een vergunning? Dan moeten we de gemeentelijke mededelingen in de gaten houden. Deze beschrijven wanneer en binnen welke termijn bezwaar gemaakt kan worden. Omdat het bijna onmogelijk is om van alle ontwikkelingen op de hoogte te zijn, is het belangrijk om elke keer de gemeentelijke mededelingen na te lezen