Molenaarscontract

Er is een nieuwe versie van het model-molenaarscontract dat beoogt :

·      Aansprakelijkheid en verzekering daarvoor goed te regelen

·      Risicogedrag te voorkomen

·      Boetes (arbeids)Inspectie SZW te voorkomen 

De nieuwe versie van het contract is opgesteld in samenspraak tussen vereniging De Hollandsche Molen en het Gilde van Molenaars.

Maatwerk is mogelijk. Het modelcontract kan worden aangevuld met allerlei bepalingen. Het is immers niet mogelijk en ook helemaal niet wenselijk om voor elke uitzondering een regel op te nemen in een modelcontract. Consequentie van aanpassingen is wel, dat dan artikel 15 (Geschillen) vervalt. De Hollandsche Molen zal het contract alleen mede ondertekenen indien het ongewijzigd wordt gebruikt.

Stap dus over op de nieuwe versie van het molenaarscontract of pas indien nodig je huidige contract aan. 

Molenaarscontract versie 2023