Instructeurs en Stagemolenaars

Instructiemolens

De Hoop te Sumar

A.A. Barentsen 0512-372556

Welgelegen te Heerenveen

J. Looijenga

0513-688917

Marssumermolen te Marssum

A. Castelein

058-2541241

De Kaai te Sloten

L. Poepjes

0514-531542