Bestuur Afdeling Noord-Holland

Het afdelingsbestuur Noord-Holland wordt gevormd door:


Voorzitter

Simone Verscheure
06-51422236 nhvoorz@gildevanmolenaars.nl

 

Secretaris

Harrie Muhren
06-27407400 nhsecr@gildevanmolenaars.nl

 

Veiligheid en
Keuring Valbeveiliging

Louwra van de Velde
06-53542329 nhveil@gildevanmolenaars.nl 

 

Penningmeester/Vice VZ

Koos Koet (ad interim)
nhpenn@gildevanmolenaars.nl 

 

Jeugdzaken

vakant
nhbest@gildevanmolenaars.nl