Stagemolenaar of instructeur GvM worden

 

RICHTLIJN voor aanstellen stagemolenaar en benoemen instructeur

 

 

Om stagemolenaar te worden

  • Kan íemand zichzelf aanmelden of hij/zij kan voorgesteld worden
  • Dient hij/zij aantoonbaar* minimaal 350 uur als gediplomeerd molenaar gedraaid te hebben gedurende de vier seizoenen
  • Dient hij/zij de vaardigheden m.b.t. tot valbeveiliging up toe date te hebben gehouden
  • Dient hij/zij de GVM-cursus didactische vaardigheden gevolgd te hebben of aantoonbare didactische vaardigheden te hebben

Het afdelingsbestuur draagt je voor in het coordinatieoverleg en beslist daarna.

Voor molenaars die al een tijd geleden molenaar zijn geworden of al enige tijd stagemolenaar zijn, geldt een overgangsregeling.

 

 

Om instructeur te worden:

  • Kan iemand zichzelf aanmelden of hij/ij kan voorgedragen worden
  • Moet hij/zij stagemolenaar zijn geweest
  • Dient hij/zij aantoonbaar* als stagemolenaar minimaal 140 uur begeleiding aan leerling molenaars gegeven te hebben gedurende de vier seizoenen.
  • Dient hij/zij de vaardigheden m.b.t. tot valbeveiliging up-to-date te hebben gehouden
  • Dient hij/zij de didactische vaardigheden up-to-date te houden

Het afdelingsbestuur gaat na een voordracht bij leerlingen informatie vragen over de kwaliteit van begeleiden. Na nog een check van het aantal gedane begeleidingsuren bespreekt het bestuur de voordracht in het coordinatieoverleg. Het bestuur van de afdeling beslist uiteindelijk en doet de voordracht bij het hoofdbestuur GVM.

*Aantoonbaar: doordat men een logboek bij houdt met datum, uren, activiteiten plus naam leerling en welke instructie. Het kan ook door logboeken van molens te laten zien voor draaiuren waardoor de gewenste informatie te vinden is. Een eigen logboek heeft de voorkeur.