Najaar 2019

Nieuwsbrief najaar 2019

Beste Molenvrienden van Noord-Holland

De afdeling heeft er vier molenaars bij: Theo Pauw, Hans Smallenbroek, Hans Polak en Anton Pegel slaagden voor het examen afgelopen najaar. Hartelijk gefeliciteerd!! Fijn is ook dat veel van hen al een plek hebben gevonden in een draaiteam van een molen.

Adriaan Honig slaagde voor het toelatingsexamen op de Adriaan en hij gaat in het voorjaar het examen. Veel succes alvast.

Het bestuur heeft een nieuwe secretaris. Peter Hoebe, leerlingmolenaar op de Ceres, heeft het stokje overgenomen van Simone. Na de oproep op de contactavond van oktober en een theorieles waar nog even de aandacht werd gevraagd voor deze vacature, nam Peter contact op. Inmiddels heeft Peter een bestuursvergadering meegemaakt en…hij wil nog steeds. Peter gaat per 1 januari aan de slag. Contactgegevens van Peter krijgt u spoedig. Simone is 5 jaar secretaris geweest en heeft daarin ook een aantal taken van Ranko overgenomen Peter zal de taken langzaam van haar overnemen. Welkom Peter en fijn dat je ons gaat helpen.  

De contactavond in oktober was weer in Middenbeemster. De aanwezigen kregen een kort rondje langs de activiteiten die het bestuur onderneemt en dingen die gebeuren in de afdeling. Extra aandacht werd gevraagd voor de twee hoofdthema’s van het bestuur: jeugd en communicatie.

Daarna kreeg Rob Veenman het woord over Droogmakerij met poldermolens in Noord-Holland met accent op de Beemsterpolder. Rob viel in voor Klazien Hartog van het Hoogheemraadschap. Wij hopen dat Klazien volgend najaar wel kan komen. Zet u de datum 9 oktober 2020 alvast in uw agenda?

De contactavond in het voorjaar zal plaatsvinden op vrijdag 27 maart 2020 op een nog geheime plaats. Wij laten u het zo spoedig mogelijk weten. Maar ook deze datum kan al in de agenda.

De theoriecursus De cursus heeft zijn 4e avond achter de rug. De laatste keer waren er 18 leerlingen om de les over wipmolens en aanverwante zaken bij te wonen. Wat een animo!!  De instructeurs van de theorie-avondenkrijgen als dank voor hun inspanningen met Kerst een kleine attentie. In het kader van de opleiding wordt er door Barbara, Joyce en Rick Bakker een workshop schiemanwerk voor leerlingen georganiseerd op 25 januari. Eigen bijdrage is 5 euro. Geef je op bij Barbara Tanner (hbtanner@live.com).

Een nieuwe rubriek: een leerling molenaar stelt zich voor: deze keer Hans Leidel

Een Duitse MIO – hoe kan dat? Wegen de liefde voor de Nederlandse molen? Jaa, met omwegen...

Jaren gelegen viel ik, Hambuger, in London op een Nederlands meisje. Zo leerde ik -natuurlijk met de fiets- Nederland stuck voor stuck beter kennen. Was het op Ameland, in de polder of richting Utrecht, ik zag me aan ieder molen stoppen. Het maakte niets uit of ze draaide of niet. Ieder keer kreeg ik een uitgebreide rondleiding tot onder de kap, ook al spraak ik toen nog geen woord Nederlands. Sinds twee jaar heb ik nu een pleck in Amsterdam en met het Nederlands gaat het ietsje beter. Alleen komt door m’n commerciële baan de technik te kort, terwijl ik toch vroeger machinebouw in Stuttgart studeerde. Doe je alles bij elkaar, dan is de logische consequent: aan het weekend, als het kan, met de fiets richting molen, zelf draaien, iets nieuws leren en met aardige mensen iets doen, iets bijdragen, een leuke tijd hebben, dus MIO worden. Nou – tot nu geniet ik ervan en kijk uit naar meer, ook een resultaat van jullie hartelijk welkom, GvVM-NH!

Evaluatie van de opleiding Omdat opleiden de hoofdtaak is van het Gilde, wil het bestuur onderzoeken of de opleiding aan ieders verwachting voldoet. De eerste net geslaagden zal naar hun menig worden gevraagd. Als er uit de evaluatie iets komt waardoor we de opleiding kunnen verbeteren, zullen we zeker gaan kijken of we dat kunnen doen.

Het landelijk Gilde heeft aan alle GVM-leden gevraagd of zij per automatische incasso de jaarlijkse bijdrage voor contributie en verzekering willen voldoen. Als u dat nog niet heeft geregeld, doet u het alstublieft. Het scheelt de penningmeester heel veel werk en de kas veel portkosten.

Het bestuur is aan het inventariseren waar jeugdleden rondlopen. Het is de bedoeling om meer met de jeugdleden en hun ouders af te spreken over waar, wanneer en hoe vaak een jeugdlid op de molen is. In het voorjaar komt er een jeugddag. Met meer zicht op de jeugdleden hopen we beter voor een veilige omgeving voor hen te kunnen zorgen.

Houdt u de data 18-19-20 juni in de gaten. Er is dan een internationale Conferentie voor molenaars rond de Zaansche Schans. Deze conferentie wordt georganiseerd in het kader van het predicaat immaterieel cultureel erfgoed titel dat de molenaar kreeg.

Het Gilde wil graag inventariseren welke molenaar waar draait. U krijgt hier binnenkort een mail over van ons.

Wij wensen u een najaar en en winter met veel mooie draaidagen maar ook soms vorst. Schaatsen zou toch ook weer fijn zijn. Dan maar even niet draaien maar het ijs op. Iedereen wil genieten van het weer.