Voorjaar 2024

VOORJAAR 2024 NIEUWSBRIEF

Beste Molenvrienden

Van mooi lenteweer is geen sprake. Wind, regen en bewolking. En wij molenaars blijven doordraaien met de molens. Wij zijn blij met de wind. Dat leidt regelmatig tot heftige discussie met vrienden die naar buiten willen, willen gaan tennissen of een terras op willen duiken. Tja, tegengestelde belangen.

De Nieuwjaarsborrel was erg gezellig. Op de Nieuwjaarsborrel vertelden wij o.a. aan de aanwezigen dat we teleurgesteld waren in de opkomst op de contactavonden. De afgelopen jaren probeerden we interessante sprekers te presenteren en de locatie van de contactavonden te spreiden om meer aan de wensen van de molenaars te voldoen. Helaas heeft het niet geholpen. We vertelden ook dat het bestuur nog 1 keer per jaar een contactavond zou organiseren. En dat we voor een tweede contactavond hoopten op ideeën vanuit de afdeling om die te kunnen organiseren.

De contactavond van 19 april hebben wij moeten afzeggen. Voor 11 mensen die zich hadden opgegeven, kunnen wij niet een spreker laten komen en een ruimte afhuren. We zijn teleurgesteld.
De volgende contactavond die wij gaan organiseren wordt de Nieuwjaarsborrel 2025. Wat daarnaast gebeurt moeten we nog bedenken en hangt erg af van de inbreng van jullie allemaal.

Omdat de contactavond niet door is gegaan, wil de penningmeester aangeven dat de financiën helemaal op orde zijn. We geven iets meer uit aan huur van ruimten omdat we tegemoet willen komen aan de vraag van instructeurs en molenaars om op meer toegankelijke plekken samen te komen. De situatie is heel gezond.

Vacature in afdelingsbestuur

Er zijn twee vacatures in het bestuur van Noord-Holland. Pedro Germes is gestopt als bestuurslid. Koos Koet heeft al een tijd geleden aangegeven te willen stoppen. Koos is zo vriendelijk om de financiën te blijven doen maar per 1 juli stopt hij echt.
Wij zijn dus DRINGEND op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Een algemeen bestuurslid met de taken: de indeling van de molenaars-in-opleiding en jeugdzaken. En daarnaast een penningmeester.

Het liefst hebben we jonge molenaars in het bestuur om een betere verdeling te krijgen. Ben je geïnteresseerd om deel uit te maken van het bestuur van NH? Neem dan contact op met de voorzitter, Simone Verscheure (nhvoorz@gvm.nl).

Lesstof

De handboeken zijn digitaal te vinden op de website van het GVM onder opleiding -- opleiding windmolen -- lesmateriaal---handboek windmolenaar. Helemaal onderaan deze laatste pagina staat een item Handreiking bij Handboek Molenaar hfdst 11-16. In deze handreiking staat datgene wat de molenaar in opleiding moet weten voor het examen van verschillende werktuigen in de molens. Ook worden namen en begrippen die van belang zijn cursief aangegeven. Verder zijn hier samenvattingen te vinden van 3 hoofdstukken.

(Toelatings-)examen

Voor het landelijk examen in maart zijn 10 kandidaten geslaagd. Heel erg gefeliciteerd.  In de komende periode van toelatingsexamens gaan 14 mio’s daaraan meedoen.  Het landlijk examen is dan in september/oktober. Als alles goed gaat hebben we straks een mooi aantal nieuwe molenaars in 1 jaar tijd!

Vertrouwenspersonen binnen het Gilde

Binnen het Gilde zijn twee vertrouwenspersonen. Mocht je in een situatie terecht komen waar je je niet veilig in voelt: neem ajb contact op met een van hen. Het zou toch zonde zijn als je door een ongemakkelijke situatie je passie niet kunt volgen. En dat terwijl met hulp van een van de twee vertrouwenspersonen de situatie waarschijnlijk goed opgelost kan worden.

De vertrouwenspersonen zijn te vinden via website Gilde –vereniging—bestuur—bestuursleden en ondersteunende diensten en dan bijna onderaan die pagina.

Commissie Verbetering Opleiding (CVO)

Door het Gilde is een Commissie Verbetering Opleiding (CVO) opgericht. Deze commissie onderzoekt wat er aan de opleiding verbeterd moet worden zodat meer mio’s de opleiding afronden met het landelijk examen. Naast het doen van onderzoek is aan de commissie gevraagd om met een uitgebreid advies te komen hoe de verbetering door te voeren. De commissie brengt verslag uit aan de opleidingsraad. De ‘nieuwe’ opleiding moet ingaan op 1 januari 2026.
Simone zit in de CVO. Heb je ideeën over hoe de opleiding te verbeteren, neem dan contact op met haar: (verscheure.simone@gmail.com).

Stichting Molens Zuid Kennemerland (SMZK)

Afgelopen maand vierde de SMZK haar 40 jarig bestaan. De Stichting heeft een werkplaats waar door vrijwilligers gewerkt wordt aan verbetering van onderdelen van de molens die onder de stichting vallen. Op de receptie op 25 mei werden alle vrijwilligers toegesproken door een afvaardiging van de Hollandse Molen Daarna werd er heerlijk gekletst door iedereen en teruggeblikt op de 40 jaar.  Er volgens nog separate bijeenkomsten op de verschillende molens die de SMZK beheert.

Namens het bestuur GVM NH Simone Verscheure