Zomer 2018

Nieuwsbrief Zomer 2018

Beste Molenvrienden.

Een nieuw initiatief: het bestuur gaat twee (ongeveer) maandelijks een nieuwsbrief sturen. Er gebeurt best veel in de molenwereld in het algemeen maar ook in de afdeling: cursussen, examens, bijeenkomsten….Zo houden we jullie op de hoogte en kunnen jullie anderen op de hoogte brengen van nieuwtjes en wetenswaardigheden. Dit is dus de eerste van allen die gaan komen.

Contactavond: vrijdag 16 november 2018, Beemster Keyser. Aanvang 20.00 uur.

Na de zeer geslaagde contactavond op het Jonge Schaap gaan we het nu hebben een heel ander onderwerp: VERF. Het onderwerp wordt besproken door de heren Vaneman en Kempenaars. Een aparte uitnodiging komt nog maar dan kunt u de datum cast in de agenda zetten.

Theorie-avonden zonder het Weer

Er is ervoor gekozen om op een nieuwe manier de cursus aan te bieden aan de molenaars in opleiding. Er

is nu iedere maand een avond gepland, te beginnen op dinsdag september. Alle molenaars in opleiding

hebben een uitnodiging per mail ontvangen. De cursus is in principe voor molenaars in opleiding maar

iedereen is welkom. Locatie is Het Molenmuseum in Zaandijk. Opgeven kan via

s.m.c.verscheure@hva.nl.

Weercursus van David Henneveld is georganiseerd in samenwerking met de afdeling Zuid-Holland, Utrecht, en Gelderland en begint op 7 september. Data zijn 7-14-28 september, 5-19 oktober en 2 november. De locatie is Baarn. Ook hierover is een mail rondgestuurd. Deze cursus is voor alle molenaars toegankelijk. Opgeven ook via s.m.c.verscheure@hva.nl.

De aanmelding voor de toelatingsexamen sluit op 1 oktober as en kan via s.m.c.verscheure@hva.nl. De aanmelding gebeurt door de instructeur van de molenaar in opleiding. Alle fases moeten zijn afgerond.

Het bestuur stuurt alle informatie via de mail. We gebruiken daarvoor het adressen/mailbestand van het GVNM. Helaas krijgen we heel veel mails terug als ‘niet te versturen’ of er staat een @gvm.nl mailadres bij iemands naam. Willen jullie aan collega molenaars vragen hun mailadres op GVM te checken en zo nodig te wijzigen. Wijzigen kan gebeuren door in te loggen op de site van het Gilde van Vrijwillige molenaars. Lukt het inloggen niet: neem dan contact op met Kees Kammeraat: 0182-393521 of kammeraat@live.nl. Dat geldt ook voor veranderingen in adres en telefoonnummers.

Wijzigingen die je niet zelf via 'Mijn GVM' kunt aanbrengen moeten naar: ledenadministratie@vrijwilligemolenaars.nl. In zeer uitzonderlijke gevallen kunnen we hard copy versies van berichten versturen.

Voor de volgende nieuwsbrief: graag informatie insturen via s.m.c.verscheure@hva.nl (data open dagen of lezingen of…grootscheepse verbouwingen…. Alles mag)

Simone Verscheure

Secretaris GVM-NH