Zomer 2019

Nieuwsbrief 3, zomer 2019

Beste Molenvrienden van Noord-Holland

De afdeling heeft er maar acht molenaars bij: Fred Geurts, Jeroen de Boer, Pim Dalinghaus, Alfons van Schijndel, Tessa Krop, Maurice Derks, Guus Laan en Coen Lange slaagden voor het examen afgelopen voorjaar. Hartelijk gefeliciteerd!! Fijn is ook dat veel van hen al een plek hebben gevonden in een draaiteam van een molen.

Theo Pauw, Hans Polak, Hans Smallenbroek en Anton Pegels slaagden voor het toelatingsexamen en gaan in het najaar het examen doen. Het is nog een beetje vroeg maar alvast veel succes en veel plezier ook met het voorbereiden.

Het bestuur heeft een nieuwe voorzitter. Simone Verscheure heeft het stokje overgenomen van Joop Roersma. Op de contactavond is Joop lof toegezwaaid voor zijn activiteiten in de afgelopen jaren. Ook Jeroen Stricker zwaaiden we uit als bestuurslid. Onder Jeroen is het financieel beleid veranderd maar Jeroen heeft vooral het punt veiligheid op de agenda gezet. Beide heren kregen een door Joop zelf voorgesteld afscheidscadeau: een WakaWaka-lamp.

Het bestuur bestaat nu uit 3 mannen en 1 vrouw en..er is nog een vacature: secretaris. Wie komt het bestuur versterken? Neem contact op met Simone (s.m.c.verscheure@hva.nl of 0651422236).

Een tijdrovende taak van de secretaris wordt overgenomen door Barbara Tanner. Barbara gaat vanaf dit najaar de organisatie van de toelatingsexamens doen. Heel erg bedankt Barbara.

De contactavond in april, georganiseerd door Koos Koet, was geweldig. Veel molenaars en geïnteresseerden werden verwelkomd op de Twuyvermolen, ook wel molen A genoemd, door gastvrouw en gastheer Suzanne Jong en Rob Basten. Er waren ruim 50 molenaars, leerlingen en gasten. Iedereen verbaasde zich over de prachtige manier waarop de molen tot een fijn woonhuis was verbouwd terwijl het gaande werk goed zichtbaar blijft en de authenticiteit van de molen in het landschap bewaard is gebleven. Zelfs de grootste sceptici werden er blij van. Na afloop van Robs verhaal en de rondleiding werd er gezellig na gekletst bij een goede borrel. Nogmaals veel dank aan Suzanne en Rob voor hun niet aflatende gastvrijheid.

De volgende contactavond is op vrijdag 11 oktober! Zet het in je agenda en neem die avond iedereen mee die geïnteresseerd is in molens en in wat daar allemaal mee te maken heeft

Heeft iemand een mooi onderwerp voor een volgende contactavond, laat het ons weten!!

In september gaat de theoriecursus weer van start en wel op de tweede dinsdag. Het nieuwe systeem van eens per maand een theorieavond en dat in een cyclus die ieder jaar gedaan wordt is goed bevallen. Zo kan een leerling ieder moment instappen en toch alle lessen volgen. Het afgelopen jaar waren de lessen goed bezocht. Ook Molenaars die een update willen kunnen meedoen. Dank Andre voor de organisatie. 

Een goede zomer voor iedereen en..denk aan de veiligheid… de droogte vraagt om extra waakzaamheid!