Veiligheid

Veiligheidscoaches
Binnen Het Gilde zijn er door de afdelingen veiligheidscoaches aangesteld. Voor vragen en adviezen over veiligheidszaken, arbo, RI&E staat er op de algemene pagina over veiligheid een lijst van veiligheidscoaches. Voor onze afdeling zijn er twee veiligheidscoaches benoemd, dat zijn:
Gerard Sleurink        gjsleurink@hotmail.com
Gert Tutert                g.tutert@ziggo.nl

Als je van hun diensten gebruik wilt maken kun je met een van hen contact opnemen. Hun diensten zijn in principe kosteloos, echter voor eventuele reiskosten wordt een vergoeding gevraagd met een minimum van €15,-

Valbeveiligingssets.
Elke instructiemolen van onze afdeling heeft een valbeveiligingsset.
Voor instructie over het gebruik of het lenen van een set ten behoeve van uw molen kunt u contact opnemen met de veiligheidscoaches.

In 2018 is besloten, dat alle leden-in-opleiding die toelatingsexamen willen aanvragen, moeten kunnen aantonen dat zij instructie in het gebruik van valbeveiliging hebben ontvangen.
Heb je nog geen ervaring met valbeveiliging of wil je je kennis weer eens opfrissen dan zijn onze instructeurs graag bereid om je te instrueren in het gebruik van deze sets. Maak maar een afspraak.

 

Ga naar de pagina over veiligheid