Nieuws en activiteiten

Nieuws

De afdeling Zeeland heeft sinds 3 november 2023 een nieuw bestuur. Op de gezamelijke najaarsvergadering van Vereniging De Zeeuwse Molen en het Gilde afdeling Zeeland zijn de nieuwe bestuursleden gekozen. De samenstelling is als volgt:

Voorzitter: Michel Dellebeke
Secretaris: Corneel Droogers
Penningmeester: Arno Zwetsloot
Leden: Davie van der Zande en Jasper Boonman

Op dezelfde vergadering is afscheid genomen van het oude bestuur, Ad Oele, Frits van Woudenberg en Bart van der Spek. Zij kregen uit handen van voorzitter Michel Dellebeke bloemen en het jubileumboek van De Hollandsche Molen. Namens het landelijk bestuur waren Erik Kopp en Annemie Driesen aanwezig.