Nieuws en activiteiten

Contactavond voor leden en introducees in Zuid-Holland.

De contactavond in het najaar 2024 is gepland op vrijdag 18 oktober
Zaal De Klok - Molenstraat 117 - Kinderdijk
Aanvang 20.00 uur, inloop v.a.19.30 uur

Spreker: Herman Kaptein
Onderwerp: volgt t.z.t.

LET OP: alle informatie vanuit de afdeling Zuid-Holland, zoals uitnodigingen voor
contactavonden, theorieavonden e.d. wordt alléén per email verzonden!
Zorg daarom dat uw (juiste) e-mailadres bekend is bij de GVM-ledenadministratie.
Wijzig dit indien nodig via de GVM-website (inloggen - mijn GVM - mijn profiel)
of neem contact op met:  webmaster@gildevanmolenaars.nl