Vertrouwenspersonen

Binnen het GVM zijn 2 vertrouwenspersonen aangesteld. Zij vormen het eerste aanspreekpunt bij meldingen van seksuele intimidatie, agressie, racisme en geweld. Er is een Reglement Vertrouwenspersonen opgesteld dat als bijlage 4 in het Huishoudelijk Reglement van het GVM is opgenomen.