Het examen

Een molenaar-in-opleiding kan ter afronding van zijn of haar opleiding examen doen ter verkrijging van het 'Getuigschrift Molenaar'. Indien zij of hij over voldoende ervaring en kennis beschikt en aan de exameneisen voldoet kan de instructeur de kandidaat voordragen voor het examen.

Voorwaarden om examen te mogen doen

De kandidaat:
- is minimaal 1 jaar (365 dagen) lid van Het Gilde op de sluitingsdatum van aanmelding.
- heeft het verplichte aantal praktijkuren gemaakt (zie hieronder).
- heeft met goed gevolg een toelatingsexamen afgelegd.
- heeft een instructie valbeveiliging gevolgd (dit geldt alleen voor windmolenaars).
- is 17 jaar of ouder op de eerste dag van de examenperiode waarin hij/zij zal worden geëxamineerd.
- is fysiek en mentaal in staat om de molen onder alle omstandigheden zelfstandig te bedienen.
(vóór aanvang van het 'landelijk' examen dient ook het examengeld aan DHM te zijn voldaan)

Verplicht aantal praktijkuren

De kandidaat-windmolenaar heeft minimaal 150 praktijkuren op een windmolen gemaakt, waarvan ten minste 120 uur op de eigen instructiemolen en ten minste 30 uur op een andere molen.
De kandidaat-watermolenaar heeft minimaal 100 praktijkuren op een watermolen gemaakt, waarvan ten minste 70 uur op de eigen instructiemolen en ten minste 30 uur op een andere molen.
De praktijkuren moeten verdeeld zijn over alle seizoenen.
Alle praktijkuren dienen in een logboek afgetekend te zijn door de instructeur(s) en/of geslaagde molenaar(s) bij wie die uren gevolgd zijn.

Korting praktijkuren:
- een kandidaat-windmolenaar met een Getuigschrift Watermolenaar  heeft minimaal 120 praktijkuren op een windmolen gemaakt, waarvan ten minste 90 uur op de eigen instructiemolen en ten minste 30 uur op (een) andere windmolen(s), bij een andere instructeur of geslaagd lid.
- een kandidaat-watermolenaar met een Getuigschrift Windmolenaar heeft minimaal 70 praktijkuren op een watermolen gemaakt, waarvan ten minste 50 uur op de eigen instructiemolen en ten minste 20 uur op (een) andere watermolen(s) bij een andere instructeur of geslaagd lid. Deze 70 uren hoeven niet over vier seizoenen verspreid te worden

Exameneisen

De exameneisen zoals opgesteld door De Hollandsche Molen kun je hier downloaden.
(N.B. Exameneisen die niet gelden voor het Deelcertificaat Windmolen (fase 1) zijn in dit document groen gemarkeerd)
Exameneisen windmolenaar (incl. Deelcertificaat Fase 1)      
Exameneisen watermolenaar

Toelatingsexamen

Door of namens het afdelingsbestuur wordt de kandidaat een toelatingsexamen afgenomen om vast te stellen of deze een redelijke kans van slagen heeft voor het landelijke examen.
Als een kandidaat-watermolenaar een werkstuk heeft gemaakt wordt dit meegewogen voor het toelatingsexamen.
Toelatingsexamen kan worden afgelegd ten hoogste één jaar vóór de eerste datum waarop men - gezien de leeftijd - gerechtigd is examen te doen. Het toelatingsexamen heeft een geldigheidsduur van één jaar. Aan het afleggen van dit examen zijn geen kosten verbonden.
Bij een positieve beoordeling wordt de aanvraag van de kandidaat doorgegeven aan de examencommissie van Vereniging 'De Hollandsche Molen' (DHM).
Van het Examen Aanmeldings Formulier (EAF vs. mrt'24) moeten de twee eerste artikelen vóór het toelatingsexamen door het afdelingsbestuur ingevuld worden. Het derde en vierde artikel moet worden ingevuld bij het toelatingsexamen door de toelatingscommissie.

Herexamen

Wie afgewezen wordt bij het landeljk examen dient zich opnieuw aan te melden bij het afdelingsbestuur om aangemeld te worden voor een herexamen. Doet men binnen één jaar opnieuw examen dan is het niet nodig opnieuw toelatingsexamen af te leggen. Het toelatingsexamen verliest na een jaar zijn geldigheid.

Organisatie examens

De examencommissie DHM organiseert twee examenrondes per jaar. Examens worden afgenomen op werkdagen. De kandidaat ontvangt voor het examen een uitnodiging van DHM.
De tijd tussen aanmelden toelatingsexamen en het afleggen van het examen is ca. 6 maanden. Hierin zijn o.a. twee perioden van ca. 4 weken opgenomen om kandidaten gelegenheid te geven met de (toelatings) examenmolen kennis te maken.
Een examen duurt 1,5 uur en daarin komen zowel praktijk als theorie aan de orde.
Wie het examen met goed gevolg heeft afgelegd is vanaf de examendag bevoegd zelfstandig met een molen te malen.
Eenmaal per jaar - tijdens de jaarvergadering van Vereniging 'De Hollandsche Molen' - vindt de uitreiking van de 'Getuigschriften Molenaar' plaats .

Voor verdere informatie over het examen, de exameneisen, het examenreglement, het verloop van het examen en de kosten die daaraan verbonden zijn kun je terecht op de website van De Hollandsche Molen onder vrijwilligers, opleiding en examinering.

Klachtenregeling

In geval van klachten over onheuse behandeling, het verloop van het toelatingsexamen of bij overige klachten heeft het Gilde een klachtenregeling.
Dit is een bijlage van het Huishoudelijk Reglement en is hier te downloaden.

Data examinering

Belangrijke data m.b.t. de examinering  (ingaande jan. 2024)

Examenperiode

Voorjaar

 

Najaar

 

Aanmelding voor toelatingsexamen uiterlijk:

1 oktober

 

1 april

 

Toelatingsexamen GVM

december

 

juni

 

Aanmelding voor landelijk examen uiterlijk:

1 januari

 

1 juli

 

Landelijk examen DHM

maart/april

 

september/oktober

 

N.B.: Afdelingsbesturen kunnen t.a.v. hun werkzaamheden, t.w. aanmelden - organiseren - afnemen toelatingsexamens een afwijkende planning hanteren, naar gelang hun situatie dat toelaat.
De aanmeldingsdata voor het landelijk examen zijn hierin leidend.