Het lesmateriaal

Voor de opleiding tot molenaar heeft het Gilde eigen naslagwerken ontwikkeld. Dat omvat voor windmolenaars twee mappen ‘Handboek Windmolenaar’ en een map ‘Lesbrieven’.
Voor watermolenaars betreft het een map ‘Handboek Watermolenaar’.
Bij inschrijving worden na ontvangst van het inschrijfgeld de betreffende mappen toegezonden.

Het lesmateriaal heeft het karakter van een handboek, niet een lesboek. Het omvat veel informatie over molens maar deze is niet didactisch geordend zoals je van een studieboek verwacht. En niet alles behoort tot de examenstof: naast informatie die de molenaar-in-opleiding zeker moet kennen om een molen veilig te kunnen bedienen is er ook veel, dat interessant is en een bredere kijk geeft op het werken met molens.
Voor de selectie van de leerstof die nodig is voor het examen moeten de exameneisen geraadpleegd worden. De instructeur zal zeker helpen hierin wegwijs te worden.

Windmolenaars ontvangen tevens lesbrieven: deze zijn samengesteld om op eenvoudige wijze enige structuur in de opleiding te kunnen aanbrengen. Ze zijn geordend per onderwerp en per fase van de opleiding: oriënterings-, verdiepings- en verbredingsfase. Alle onderwerpen die nodig zijn om examen te kunnen doen komen aan de orde; lesbrieven bevatten zowel praktijkopdrachten als verwijzingen naar de bijbehorende theorie c.q. exameneis.
Een molenaar-in-opleiding heeft hiermee ook de beschikking over een middel, om zelf medeverantwoordelijkheid te nemen voor het verloop en de voortgang van zijn/haar opleiding.

Om een indruk te krijgen van het lesmateriaal kunnen via onderstaande linkjes enkele voorbeelden worden gedownload.
Lesmateriaal Windmolenaars     Lesbrieven     Lesmateriaal watermolens