Lesbrieven windmolenaar

Hieronder kun je de lesbrieven en casussen downloaden die behoren bij de herziene opleiding tot Molenaar.

 De inhoud bestaat uit 32 lesbrieven en 24 casussen

 

Uitgewerkte lesbrieven
Joop Boekweit, molenaar in Utrecht, heeft t.b.v. zijn opleiding alle lesbrieven geheel uitgewerkt.
Dit document stelt hij ter beschikking aan alle leden. Je kunt het hier downloaden als pdf-file.

Wie liever - tegen kostprijs - een gedrukt exemplaar wil hebben kan contact opnemen met Joop Boekweit.
Email: j.boekweit@ziggo.nl  Mobiel: 06-30917320