ANBI

Het Gilde is een Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI. Hieronder staan de documenten die daarvoor nodig zijn:

Naam: Het Gilde van Molenaars 

Adres: Molenkade 8 1829 HZ Oudorp NH

E-mail: secretaris@gildevanmolenaars.nl 

RSIN: 8015.49.620

Doelstelling: 
Het doel van de vereniging is het belang van de molens in Nederland te dienen, door:
a. Een opleiding voor vrijwillig molenaar te verzorgen voor haar leden.
b. Het behartigen van de belangen van de leden.
c. Het vergaren, onderhouden en uitdragen van kennis en ervaring over het molenaarsambacht en de productieprocessen van de wind- en watermolens.

Beleidsplan: zie beleidsplan

Bestuurssamenstelling: zie bestuur

Beloningsbeleid: Geen van de vrijwilligers waaruit het Gilde bestaat ontvangt een beloning voor hun werkzaamheden, behoudens een onkostenvergoeding voor reiskosten. Ook het bestuur is onbezoldigd.

Jaarverslag 2023: zie jaarverslag

Financieel verslag: zie financieel verslag

Standaardformulier ANBI