Jongeren

Alhoewel het er niet naar uitziet dat er binnenkort geen nieuwe molenaars meer te vinden zijn blijkt het vinden van jongere aspirant-molenaars wel moeizaam. Toch is al sinds de oprichting van het Gilde en zelfs daarvoor een rol weggelegd voor jonge molenaars. Ook de meeste van de Gildeoprichters waren in de twintig. Sommige leden zijn nog jonger begonnen en zijn later beroepsmolenaar geworden.
Hoewel duidelijk is te zien dat de gemiddelde molenaar binnen het Gilde in de loop van de decennia steeds ouder is geworden, is er gelukkig toch altijd wel een instroom van jongeren geweest.

Nog steeds zijn er mensen van jeugdige leeftijd die gegrepen worden door het ambacht van molenaar, of vaker, door de molen zelf. Het is essentieel dat deze jongeren voor de verdere opleiding behouden blijven. Dat is een belangrijk punt in de beleidsplannen van het Gilde. De jeugd heeft immers de toekomst!

Dat het Gilde het belang hiervan inziet bewijst het vervullen van een lang gekoesterde wens om de startleeftijd voor de opleiding tot molenaar te verlagen naar 14 jaar. Jongeren onder veertien jaar kunnen jeugdlid worden.

In de afgelopen paar jaar hebben een aantal enthousiaste jonge molenaars zich verenigd. Zo zijn twee groepen ontstaan: Jong Ambacht en De Molenjongeren. Op deze pagina's kun je over hen lezen.