Jong Ambacht

“De jeugd heeft de toekomst”, hoor je wel eens. Volgens ons, is dat in de molenwereld niet anders.Wij zijn JONG AMBACHT, een initiatief van zes jonge molenliefhebbers die enorm gedreven zijn en worden, om de jeugd meer te betrekken in de molenwereld!
Want dat is nodig, vinden wij.

Ons Doel

Toen het gilde begon, was de gemiddelde leeftijd nog relatief laag. Die leeftijd ging alleen, samen met de leeftijd van de eerste vrijwillig molenaars, langzamerhand steeds verder omhoog. Inmiddels (2021) zijn we beland op een gemiddelde leeftijd van 61 jaar. De steeds hoger wordende pensioenleeftijd en afname van het aantal VUT(ters) maakt een daling van deze gemiddelde leeftijd niet erg waarschijnlijk.
Nog altijd zijn er nog molenaars van die eerste lichting, maar zij worden zeldzamer. Een van onze doelen is dus die gemiddelde leeftijd omlaag brengen! Dit willen we bereiken door meer jeugd warm te maken voor het molenaarsvak. Natuurlijk blijft de toestroom van ouderen ook erg belangrijk. Uiteindelijk moeten we er samen voor zorgen dat onze molens in een goede conditie blijven, en misschien nog wel het belangrijkste, dat de kennis van het vak overgedragen wordt. Het gilde is mede daarom opgericht.

Langer molenaar zijn

Het feit is dat verreweg het grootste deel van de nieuwelingen al wat meer op leeftijd zijn. Dat geeft natuurlijk niets, alleen zijn er wel een paar punten die als nadelig gezien zouden kunnen worden. Als iemand op bijvoorbeeld zijn/haar 60e of 70e slaagt voor het landelijk examen, dan is de molen waar diegene molenaar op wordt maar voor 10 tot 20, en met een beetje geluk wat meer, jaar verzekerd van een molenaar. Als dit nu net zo het geval is in een molenaar-arme streek, kan dat bij onvoldoende nieuwe molenaars op termijn wellicht een probleem opleveren. Als een 18-jarige slaagt voor het examen, kan de molen waar diegene molenaar op wordt in theorie voor 40 jaar of meer verzekerd zijn van een molenaar!
Aangezien dat we er als molen minnend Nederland naar streven onze molens draaiende te houden, mag het wel als gunstig gezien worden dat een molen voor langere tijd van een molenaar verzekerd is.

Passie

Niet iedere molenaar staat te springen om meer jeugd op zijn of haar molen te zien. Volgens sommigen beginnen ze eraan, slagen ze, gaan ze studeren, ze gaan werken, krijgen een gezin en valt alle tijd voor de molen weg. Later als de kinderen ouder zijn keren ze dan vaak alsnog terug. Ervaring leert ons echter dat degene die écht willen altijd tijd blijven vinden voor ‘hun’ molen. Molenaar zijn is voor velen van ons immers meer een leefstijl dan een hobby. Een passie.  Een grotere toestroom van jongeren en verbinding tussen ouderen en jongen is dus erg gewenst. Wij als JONG AMBACHT willen ons hiervoor gaan inzetten. Wij willen ons best doen nieuwe jeugdige leden te werven om ons Nederlands molenaars bestand mee te versterken! Daarnaast willen we fungeren als aanspreekpunt voor de (al langer) aanwezige jonge molenaars (in opleiding)