Molenbewoners

Van de ruim 1200 molens in Nederland worden er maar ongeveer 150 bewoond.

Om over de molen als woning te spreken moet je eigenlijk onderscheid maken in industriemolens en poldermolens. Industriemolens, bijvoorbeeld korenmolens, waren kleine fabrieken. Het hele gebouw werd gebruikt in het proces. Vaak was de eigenaar van de molen welvarend en woonde hij met zijn familie in een huis vlakbij de molen. Poldermolens echter waren gemalen om de polders droog te pompen. Meestal waren ze het eigendom van een polderbestuur of een waterschap. De molenaar die in dienst van een dergelijk bestuur de molen liet draaien was een arme arbeider. Het bewonen van de molen met zijn gezin was onderdeel van het salaris. Het was wel handig om er in te wonen omdat soms ook ’s nachts het water te hoog kwam en de molenaar dan moest gaan malen.

Ook vandaag de dag wonen molenaars met hun gezinnen op de molens. Nog steeds gaat het bij de bewoonde molens voornamelijk om poldermolens. Deze bewoners wonen daar met veel passie en liefde voor de molens en het gebied. Waar hun voorgangers hebben gewoond en gewerkt en waar hopelijk nog generaties lang zullen wonen en werken.

Oprichting Huurdersvereniging Molens van Kinderdijk


 

Aan het einde van een reeks algemene bewonersbijeenkomsten is in 2018 besloten de al bestaande bewonerscommissie uit te breiden. Tijdens die bijeenkomsten is nagedacht over te volgen strategieën om de positie van molenbewoners in Kinderdijk te verbeteren. Op advies van diverse raadgevers en na raadpleging van alle molenbewoners is in 2020 een vereniging opgericht: De Vereenigde Molenbewoners van Kinderdijk.