Vrijwilligers

“Vrijwillig is niet vrijblijvend.” Een opmerking die je veel hoort als je vrijwilligerswerk doet en wat ook zeker geldt voor molenaars. Alleen, wat houdt dat nu eigenlijk precies in? En mag je dan ook niet wat terug verwachten van de eigenaar? Op deze pagina worden een aantal onderwerpen besproken die interessant en van belang kunnen zijn voor molenaars en/of voor de relatie tussen molenaar en molenorganisatie, meestal met een link naar een website met meer informatie. 

Rechten en plichten van vrijwilligers 

Wettelijk is er weinig geregeld voor vrijwilligers wat betreft rechten en plichten. Dit betekent dat de rechten en plichten van vrijwilligers grotendeels afhankelijk zijn van afspraken die onderling met de betreffende organisatie worden gemaakt. Om met plezier op de molen bezig te kunnen zijn, is een goede relatie met de betreffende molenorganisatie van groot belang. Dit betekent het maken van onderlinge afspraken over onder andere wat men van elkaar verwacht, communicatie over relevante onderwerpen en met/via wie, veiligheid, verzekeringen. Een vrijwilligerscontract is een goed middel om deze afspraken vast te leggen. Wel moet er voor gewaakt worden dat het contract niet alleen maar plichten voor de vrijwilliger bevat. Algemene informatie over/voor vrijwilligers is hier te vinden.

Vergoedingen en belasting

Vrijwilligers ontvangen in principe geen vergoeding voor het verrichten van arbeid. Wel kan de vrijwilliger een vergoeding van werkelijk gemaakte onkosten krijgen. Vrijwilligersorganisatie zijn dat echter niet verplicht. De belastingdienst onderscheidt twee soorten vergoedingen:

1. Vrijwilligersvergoeding: U krijgt voor uw inzet een vergoeding, maar die is zo laag dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

2. Onkostenvergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten. Dit geldt ook voor de gemaakte reiskosten en men is dus niet gebonden aan de standaard kilometervergoeding. De werkelijke gemaakte reiskosten kunnen hier berekend worden.

Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, dan is over deze vergoedingen geen belasting verschuldigd.

Heeft u met de molenorganisatie afgesproken dat u een vrijwilligersvergoeding en/of onkostenvergoeding ontvangt, maar u ziet er van af en schenkt u het bedrag daarvan aan de molenorganisatie, dan kan in sommige gevallen het betreffende bedrag als gift worden afgetrokken. Een eerste vereiste is dat de molenorganisatie een ANBI-status heeft. De verdere voorwaarden vindt u hier.