Bestuursleden en ondersteunende diensten

Het bestuur van het Gilde van Molenaars

Het bestuur is onbezoldigd, volgt de gedragscode (Nederlandse code voor goed openbaar bestuur) en bestaat uit:

Voorzitter:                                     
Eelco van Norren

 

Secretaris:
Tom Kreuning


Molenkade 8
1829 HZ Oudorp NH
 


Penningmeester:
Geert Jonker

Afdelingscoördinator:
Annemie Driessen

Opleidingscoördinator:
Kees Kammeraat

Communicatie / PR: 
Peet Wessels

 

Ondersteunende diensten

De volgende diensten ondersteunen de leden van de vereniging:

Ledenadministratie:
Piet van Doorn

Webshop:
Henk Berends
 

Bliksemafleidercontrole:
André Canrinus

Verzekeringssecretariaat:
Jan Wieffer

074-2774531
06-53733322

Examencoördinator:
Wilma Dondergoor

Boekhouding:
Andrien Muijsers

Vertrouwenspersoon: alleen voor vertrouwenszaken!
Ada Meurs
06-16766741  b.g.g. WhatsApp

Vertrouwenspersoon: alleen voor vertrouwenszaken!
Willem van Breenen
06-11214414                                

Veiligheidscoördinator:                                                   
Erik Kateman

Juridisch adviseur:
Winfried Feliks