Evert Smit Biotoopprijs

De biotoopprijs

Ondanks vele biotoopproblemen rond vele molens, zijn er ook positieve voorbeelden waar de omgeving wel goed/ beter op de molen is afgestemd. Die voorbeelden zouden veel meer aandacht moeten krijgen. Het is erg belangrijk om te laten zien dat met goede wil er best veel mogelijk is voor een goede molenbiotoop.

Daarom heeft het bestuur van Het Gilde van Molenaars in 1995 een biotoopprijs ingesteld. Deze biotoopprijs wordt bijna elk jaar uitgereikt aan een persoon of instelling die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor de verbetering van de molenbiotoop. De prijs draagt sinds 1998 de naam van Evert Smit, als eerbetoon aan een groot voorvechter van de molenbiotoop.

Denkt u een geschikte kandidaat te weten voor deze prijs, dan kunt u dat met redenen omkleed melden bij Biotoopzaken van het bestuur.