Bliksemafleider controle

De Bliksemafleidercontrole is een service van het Gilde waar leden onder voorwaarden kosteloos gebruik van kunnen maken. Naast het controleren van de aardverspreidingsweerstand, die doorgaans ook door erkende installateurs wordt gemeten, worden de doorverbindingen en aansluitingen op het wiekenkruis visueel gecontroleerd op corrosie en wordt de overgangsweerstand gemeten. Tevens wordt de buigzame leiding visueel onderzocht en wordt de kabelweerstand gemeten.

Onze waarnemingen worden, afhankelijk van de norm die tijdens de aanleg van de bliksembeveiligingsinstallatie is gevolgd, getoetst aan één van de volgende normen.

NEN 1014:1992/C2:2000
NEN-EN-IEC 62305-3:2006,MOD
NPR 1014 – Leidraad bij de NEN-EN-IEC 62305 reeks.

Het is aan te bevelen om uw molen eenmaal per twee of drie jaar te laten controleren. Uit de meetresultaten blijkt dat veel molens nog onvoldoende tot slecht zijn beveiligd tegen schade door een blikseminslag. Dit kunt u jaarlijks in de Gildebrief lezen.

De controleurs van het Gilde voeren geen reparaties en/of verbeteringen uit. Daarvoor dient u een installateur opdracht te (laten) verlenen. Het Gilde beveelt nadrukkelijk geen installateurs op het gebied van bliksembeveiliging aan. 
Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de coördinator.

U kunt hier een controle van uw bliksemafleider aanvragen