Gildebrief

De Gildebrief is het verenigingsblad van Het Gilde van Molenaars. 
Het blad verschijnt vier keer per jaar en wel in de maanden maart, juni, september en december. De oplage is 2.800 stuks.

De redactie is, tenzij anders vermeld, verantwoordelijk voor de inhoud van het blad. De artikelen van het bestuur vallen onder hun eigen verantwoordelijkheid. De redactie neemt graag kopij en suggesties voor artikelen in ontvangst, maar zij behoudt zich het recht voor artikelen niet, gedeeltelijk of gewijzigd te plaatsen. Dit na overleg met de auteur.

De laatste Gildebrief is hieronder in PDF te downloaden. Klik op de foto.

Gildebrief nummer 1 2024

Gildebrief nummer 4 2023
Gildebrief nummer 3 2023
Gildebrief nummer 2 2023
Gildebrief nummer 1 2023

Gildebrief nummer 4 2022
Gildebrief nummer 3 2022
Gildebrief nummer 2 2022
Gildebrief nummer 1 2022

Voor bedrijven of instellingen, die geliëerd zijn aan 'de molenwereld', bestaat de mogelijkheid in de Gildebrief te adverteren. Advertentietarieven zijn op het redactieadres verkrijgbaar.

De redactie van de Gildebrief van Het Gilde van Molenaars is in handen van:
Evert Verhoeven en Jannemieke Kroese.
emailadres redactie

Kopij voor de eerstvolgende Gildebrief dient voor de volgende data te zijn ingeleverd:
1 februari, 1 mei, 1 augustus, 1 november

Nog meer jaargangen van de Gildebrief.