Ledenvergadering


 

Ieder jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven. Deze wordt normaliter gehouden op de eerste zaterdag van april.

De Algemene Ledenvergadering 2023 van Het Gilde van Molenaars werd op zaterdag 1 april 2023 gehouden in de Opwettense watermolen te Opwetten. 

De agenda:
1.  Opening en welkom
2.  Verslag vorige ledenvergadering dd 2 april 2022
3.  Mededelingen van het bestuur
4.  Jaarverslag
5.  Financieel verslag:
      -Jaarrekening 2022
      -Verslag kascommissie 2022
      -Begroting 2023
6.  Opleidingszaken
7.  Aanpassingen Huishoudelijk Reglement
8.  Veiligheid
9.  Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken:
Verslag ledenvergadering 2 april 2022
Jaarverslag 2022
Financieel verslag 2022
Verslag kascommissie
Aanpassingen Huishoudelijk Reglement
Aanpassingen bijlage 1 HHR, handboek afdelingsbesturen
Document examenleeftijd naar 17 jaar
 

De vergadering is terug te zien op het YouTubekanaal van het Gilde: https://youtu.be/chNLs4j6fWw

De ledenvergaderingsverslagen zijn hier terug te lezen.