Ledenvergadering


 

Ieder jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven. Deze wordt normaliter gehouden op de eerste zaterdag van april. In 2025 wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden op zaterdag 5 april 2025. Plaats wordt t.z.t. bekendgemaakt.

Link Terugkijken Algemene Ledenvergadering van 6 april 2024:

https://www.youtube.com/watch?v=hYcYTup5QEc

Vergaderstukken 2024:
Verslag ledenvergadering 1 april 2023
Jaarverslag 2023
Financieel verslag 2023
Verslag kascommissie 2023
Financiële informatie
 

De ledenvergaderingsverslagen zijn hier terug te lezen.