Contributie

Actuele contributiebedragen verschuldigd per kalenderjaar:

  • Geslaagde leden: € 25,-. (dit is incl. WA- verzekering)
  • Leden-in-opleiding en molengidsen: € 34,50 (dit is incl. verplichte WA- en Ongevallenverzekering)*
  • Jeugdleden: € 15,--.  (dit is uitsluitend de verplichte WA- en Ongevallenverzekering)*.
  • Donateurs: minimaal € 15,-
    * per 1 mei 2023 is de Ongevallenverzekering voor jeugdleden en molengidsen verplicht.

Geslaagde leden kunnen op vrijwillige basis via het Gilde een Ongevallenverzekering afsluiten. Kosten: € 9.50, te betalen bij de contributiebetaling

Het werken op en met een molen is niet zonder risico’s. Daarom heeft Het Gilde van Molenaars voor al haar leden een WA-verzekering afgesloten. De premie hiervoor is inbegrepen in de contributie.
Voor leden-in-opleiding,jeugdleden en molengidsen is deelname aan de Ongevallenverzekering verplicht en de premie hiervoor is in hun contributie opgenomen.

De verzekeringsperiode loopt van 1 januari t/m 31 december (u betaalt dus altijd voor een heel  kalenderjaar). 

MEER OVER VERZEKERINGEN

Bij inschrijving na 1 oktober is de contributie en eventuele verzekeringspremie voor het restant van het lopende jaar gratis, je betaalt dan al de contributie en eventuele verzekeringspremie voor het daaropvolgende jaar.

Automatische incasso

Om het afhandelen van de contributiebetalingen efficienter en kostenbesparend te maken kan er ook gebruik gemaakt worden van automatische incasso. Je kunt de administratie zeer tegemoet komen door daar gebruik van te gaan maken. Klik daarvoor hier om het machtigingsformulier te downloaden.
LET OP: dit formulier kan niet gebruikt worden om de inschrijvingskosten te betalen!

VOLLEDIG KOSTENOVERZICHT 2024