Molenaarsovereenkomst

Er is een nieuwe versie van de model molenaarsovereenkomst dat beoogt :

·      Aansprakelijkheid en verzekering daarvoor goed te regelen

·      Risicogedrag te voorkomen

·      Boetes (arbeids)Inspectie SZW te voorkomen 

De nieuwe versie van de overeenkomst is opgesteld in samenspraak tussen vereniging De Hollandsche Molen en het Gilde van Molenaars.

Onlangs hebben De Hollandsche Molen en Het Gilde van Molenaars een kleine maar essentiële aanvulling gedaan in de molenaarsovereenkomst. Het betreft artikel 4.8 dat gaat over het gebruik van valbeveiliging.
Bij werken op hoogte (> 2,50 mtr) wordt altijd gewerkt met valbeveiliging, denk aan werkzaamheden in de wieken. Aan het artikel is toegevoegd ‘De enige uitzondering hierop vormt het opzeilen'.

Voor eenieder die al een molenaarsovereenkomst heeft, is het niet nodig deze te herzien. Aanvullend op deze wijziging zal er ook beleid komen omtrent het werken op hoogte wat alle eigenaren zullen ontvangen.

Maatwerk is mogelijk. De Molenaarsovereenkomst kan worden aangevuld met allerlei bepalingen. Het is immers niet mogelijk en ook helemaal niet wenselijk om voor elke uitzondering een regel op te nemen in een overeenkomst. Consequentie van aanpassingen is wel, dat dan artikel 15 (Geschillen) vervalt. De Hollandsche Molen zal de overeenkomst alleen mede ondertekenen indien het ongewijzigd wordt gebruikt.

Molenaarsovereenkomst versie 2024