Verzekeringen

Het malen met, of het verblijven op een molen brengt risico's voor de molenaar met zich mee, die zich grofweg in twee categorieën laten verdelen (met molenaar wordt voortaan geslaagd lid of lid in opleiding bedoeld):

  1. Door het handelen (of nalaten) van de molenaar wordt schade toegebracht aan een ander, aan eigendommen van een ander of aan de molen. Hiervoor kan men aansprakelijk gesteld worden. Een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering kan deze schade dekken. 
  2. De molenaar kan een ongeval krijgen dat leidt tot dood of tot gehele of gedeeltelijke invaliditeit. Een ongevallenverzekering keert bij overlijden een verzekerd bedrag uit aan de nabestaanden, bij invaliditeit aan de verzekerde zelf. 

Dit zijn de twee vormen van verzekering, waarvoor het Gilde voor haar leden (niet voor donateurs) contracten heeft gesloten met verzekeraars.

Is een molenaar-in-opleiding verzekerd als die zelfstandig een molen bedient?
U bent molenaar-in-opleiding (MIO) en lid van het Gilde van Molenaars (GVM). Dan bent u als leerling verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid  tegenover derden en tegen schade aan de molen waarop u actief bent. Daarnaast bent u als leerling ook verplicht verzekerd tegen ongevallen.
Zowel De Hollandsche Molen (DHM) als het Gilde van Molenaars gaan ervan uit, dat een leerling eerst het getuigschrift haalt, voordat deze zelfstandig op een molen gaat werken. Zie daarvoor bijvoorbeeld het model-contract vrijwillige molenaar van DHM/GVM.
Aan de andere kant bestaat er geen wettelijke verplichting voor een moleneigenaar om alleen molenaars met een getuigschrift aan te stellen. Wel heeft de moleneigenaar een zogenaamde zorgplicht voor zijn werknemers en vrijwilligers. De eigenaar moet zich ervan overtuigen, dat de vrijwilliger bekwaam is om bepaalde, gevaarlijke werkzaamheden te verrichten. Voorbeelden daarvan zijn: een heftruck besturen, een kettingzaag gebruiken of het bedienen van een molen. De eenvoudigste en vrijwel de enige certificering voor een molenaar is natuurlijk het getuigschrift van De Hollandsche Molen.

Het standpunt van het Gilde is dus:
- Het Gilde vindt het ongewenst, dat een leerling-molenaar zelfstandig een molen bedient.
- Het Gilde kan daar niet tegen optreden.
- Als de moleneigenaar niet heeft voldaan aan de zorgplicht, kan deze niet de eigen aansprakelijkheid verleggen naar een leerling-molenaar. 
- De verzekering van het Gilde zal dan ook in dit soort gevallen de aansprakelijkheid van de leerling-molenaar afwijzen. De eigenaar blijft dan zelf aansprakelijk voor schade tegenover derden of aan de molen.