Schademeldingen en/of contact

Alle schades dienen te worden gemeld per post of via e-mail bij het Gildeverzekeringssecretariaat onder toevoeging van een ingevuld en ondertekend schadeformulier. Omdat de Gildeverzekering een zogenaamde secundaire verzekering is, moet de schade ook altijd bij je eigen verzekering worden gemeld. Veel gemeenten hebben bovendien een VNG-vrijwilligersverzekering. Het verzekeringssecretariaat kan je aan een meldingsformulier voor die verzekering helpen. Houd er wel rekening mee dat deze verzekering schade aan de molen over het algemeen niet dekt.

 

ALLE SCHADES MOETEN BINNEN 24 UUR GEMELD WORDEN BIJ HET VERZEKERINGSSECRETARIAAT!

Verzekeringssecretariaat:
Jan Wieffer
Louis Davidsstraat 15
7558 LR Hengelo Ov
074-2774531
06-53733322