Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

Alle leden van het Gilde zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. De premie zit in de contributie, dus zorg daarom voor tijdige betaling.
De verzekering dekt schade in alle gevallen waarin een lid uit werkzaamheden als vrijwillig molenaar aansprakelijk wordt gesteld voor aan anderen toegebrachte schade. Hetzij aan personen, hetzij aan zaken. De verzekering is van toepassing op iedere molen in Nederland, België en Duitsland waarmee u mag malen of waar u aanwezig bent. In sommige gevallen zal de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwillig werkende molenaar (dus zonder beroepsactiviteiten) schade dekken, waarvoor de molenaar aansprakelijk gesteld kan worden. 

De maximale uitkering is € 2.500.000 per gebeurtenis.
Het eigen risico bedraagt € 250.

Tevens dekt de verzekering schade die de leden toebrengen aan een molen en waarvoor zij aansprakelijk zijn. De verzekering is van kracht voor elke molen in Europa waar degene die de verzekering afsluit, als vrijwilliger werkzaam is.

De maximale uitkering voor schade aan de molen is €500.000 per gebeurtenis.
Het eigen risico bedraagt € 2.500 per gebeurtenis.
Het Bestuur kan van geval tot geval besluiten dat het Gilde maximaal € 2.250 eigen risico voor haar rekening neemt.

 

ALLE SCHADES MOETEN BINNEN 24 UUR GEMELD WORDEN BIJ HET VERZEKERINGSSECRETARIAAT!

Verzekeringssecretariaat:
Jan Wieffer
Louis Davidsstraat 15
7558 LR Hengelo Ov
074-2774531
06-53733322