Drenthe

Molens in Drenthe vieren jubileum

Elke maand zal een van de 11 afdelingen molen gerelateerde activiteiten organiseren. November is de maand van
afdeling Drenthe.

Op verschillende molens in Drenthe worden activiteiten georganiseerd voor het jubileum 50 jaar
Gilde. Een aantal activiteiten kunnen we hier al noemen, maar ongetwijfeld zullen er spontaan bij
de molenaars nog ideeën gaan opborrelen.
De officiële opening van de Drentse jubileummaand gaat gebeuren op de molenaarscontactavond
bij Brasserie Diggels in Westerbork op 28 oktober om 20.00 uur. Het bestuur is zeer verheugd dat
de Commissaris van de Koning Mevr J Klijnsma heeft toegezegd daarbij aanwezig te zijn.

Een voor de afdeling Drenthe belangrijke activiteit is het examineren van de drie jongste molenaars
in Drenthe. Op molen Noordenveld in Norg wordt een feestelijk molenaarsexamen georganiseerd
voor onze jeugdige molenaars. De Hollandsche Molen neemt dit examen af.

Bij molen de Zwaluw in Hoogeveen wordt een boek uitgegeven op 19 november met als titel “Het
waait, of het waait niet!”. De boeiende molengeschiedenis van Hoogeveen wordt hierin beschreven.
Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan burgemeester Loohuis van Hoogeveen. Hierbij is een
historische groep uitgenodigd, "Die luyden van het Hooge Veene".

Op Molen de Zaandplatte in Ruinen is een groep scholieren uitgenodigd om de houten
verbindingen, gebruikte houtsoorten en draaiende techniek, die in de molen zijn gebruikt eens nader
te onderzoeken. Deze leerlingen volgen praktijkgericht onderwijs in de vakken meubelmaken en
timmeren. De vakdocent van deze leerlingen is enthousiast voor een bezoek aan de molen.

Molen De Bente in Coevorden, molen Nooitgedacht in Veenoord en molen Grenszicht in Emmer-
Compascuum zullen op een aantal avonden te bezoeken zijn. De molens zullen worden verlicht en bezoekers van molen Grenszicht kunnen in de gezellige bezoekersruimte ook terecht voor een kop
koffie en wat ambachtelijk gebak. Molenaars zullen die avond de molens draaien en rondleidingen
geven. Bij De Bente in Coevorden worden ambachtelijk gemalen meel en ambachtelijk gebrouwen
bier verkocht.

Molen de Hoop in Sleen zal open zijn op de dag van Sint Maarten, 11 november.
Molen de Arend in Coevorden zal extra open zijn op zondagmiddag 6 en 20 november van 13.00 tot
16.00 uur.

Het bestuur van de afdeling Drenthe heeft een jubileumboekje uitgegeven met als titel “Mijn
favoriete pannenkoek – Alle molens in Drenthe”. Samen met dit jubileumboekje zijn er ook 15
fietsroutes samengesteld waarmee men op de fiets langs de Drentse molens komt. Omdat november
niet echt de maand is om op de fiets te stappen, is dit boekje en de fietsroutes eerder dit jaar
verspreid onder alle Drentse molens. Het is een gemakkelijk leesbaar boekje geworden, waar alle
molens in Drenthe kort staan beschreven. Elke molen met een uniek pannenkoekrecept.
Ook heeft het afdelingsbestuur van Drenthe zich dit jaar ingeschreven voor deelname aan de Groene
Anjerprijs. Deze prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan vrijwillige organisaties op het gebied van
natuur, cultuur, ambacht, erfgoed enz. in de provincie Drenthe. We hebben een prijs gewonnen voor
onze inzet om vooral in de nabije toekomst te gaan werken aan jonge aanwas op de molens.