Fryslân

Friesland zet de deuren extra open!

Elke maand zal een van de 11 afdelingen molen gerelateerde activiteiten organiseren. Augustus is de maand van afdeling Friesland.

Aangezien onze afdeling Friesland zeer klein is, is er contact gezocht met onze vrienden van het Gild Fryske Mounders. En zij hebben aangegeven graag mee te doen met onze Jubileum activiteiten.

Op maandag 1 augustus wordt het Jubileum in Friesland officieel gestart met het onthullen van het canvas van Het Jaar van de Molenaar door de voorzitters van beide Gildes. Dit zal plaats vinden op Molen De Nijlander in Workum. Uiteraard heeft Friesland een mooi programma voorbereid:

Vrijwillige Molenaars van het Gilde, welkom in Friesland !

Jullie zijn van harte uitgenodigd onze diverse en mooie (en hopelijk draaiende molens) te bezoeken.

Ons Gild Fryske Mounders zal op de maandagavonden in augustus een groep molens per regio voor jullie openstellen en laten draaien vanaf 18.30 uur.

De volgende molens zijn te bezoeken.

Maandag 1 augustus: De zeer diverse molens in Zuid-West Friesland:

De Nijlander in Workum molendatabase 159

De windmotor in Molkwerum molendatabase 26

De tjasker in ’t Heidenschip molendatabase 161

Ybema’s Molen in Workum molendatabase 160

De Vlijt In Koudum molendatabase 92

Maandag 8 augustus: de grote koren- en pelmolens in en om Dokkum:

Zeldenrust in Dokkum molendatabase 59

Molen Ropta in Metslawier molendatabase 105

Wellicht nog enkele andere molens in de regio

Maandag 15 augustus: de spinnekopmolentjes van Goingahuizen:

De Heechhiemster molendatabase 71

De Modderige Bol molendatabase 70

Jans Molen molendatabase 72

Maandag 22 augustus, diverse poldermolens rond Bolsward

De Cornwerder Molen bij Cornwerd molendatabase 54

De Babuurster Molen bij Tjerkwerd molendatabase 137

Molen Lonjé in Bolsward molendatabase 47

De Monnikenburenmolen bij Nijhuizum molendatabase 1308

Maandag 29 augustus, de houtzaagmolens:

De Jager in Woudsend molendatabase 164

De Rat in IJlst molendatabase 86

 

Tot zo, we hopen op veel bezoek in combinatie met een mooie maalwind.

 

Klaas Toxopeus,

Voorzitter Gild Fryske Mounders