Gelderland

 Hermien komt terug op de Hermien

De maand December zit al vol met vele festiviteiten waaronder het slotfeest in het Openluchtmuseum te Arnhem op 10 December. Dit heeft de afdeling Gelderland doen besluiten om de Gelderse molenactiviteit te verplaatsen naar 26 November. Op deze dag wordt in samenwerking met de molenfederatie Gelderland de Gelderse molendag georganiseerd. Deze dag zal officieel geopend worden door de gedeputeerde van de provincie Gelderland Peter Drenth door middel van het hijsen van de nieuwe Gelderse molenvlag. Deze opening zal plaatsvinden vanaf 8:45 op de molen Hermien te Harreveld. Na het hijsen van de vlag zullen gedeputeerde Peter Drenth en burgemeester Annette Bronsvoort het beroemde canvas met daarop molen Hermien ondertekenen. Het canvas heeft zoals we hebben kunnen volgen alle afdelingen afgereisd en komt ter afsluiting terug op de molen Hermien.

Het afdelingsbestuur van Gelderland heeft zijn molenaars opgeroepen om deze dag hun molens open te stellen voor publiek en activiteiten te organiseren. Hieraan is ruim gehoor aan gegevens waar wij als afdeling trots op zijn. Het doel is dan ook veel bekendheid aan deze Gelderse molendag te geven en nieuwe leden te werven. Maar vooral ook veel plezier en erkenning van ons prachtige molenambacht.

In het kader van het gouden jubileum vindt er ook een bustocht plaats langs een aantal molens in de provincie. Een gezelschap vanuit de Molenfederatie Gelderland en het Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling Gelderland reist rond om een aantal molens in het zonnetje te zetten. In elke windstreek wordt één molen bezocht. Zo wordt op de Veluwe de watermolen van Wenum-Wiesel bezocht om 10.45 uur en in de Betuwe de molen Op Hoop Van Beter in Ingen om 12.45 uur. Daar zal o.a. de grootste Ingense molenkoek ooit worden aangesneden. In Gelderland-Zuid wordt om 15.00 uur molen de Duffelt in Kekerdom aangedaan waar deze dag de feestelijke opening plaatsvindt van de nieuwe bezoekersruimte bij de molen. Daarna zal het gezelschap weer terug gaan richting de Achterhoek waar de dag weer wordt afgesloten bij de molen Hermien in Harreveld. 

Als afdeling Gelderland zijn we verheugd dat zovelen met ons deze dag bijzonder maken en we nodigen u dan ook van harte uit. 

Hieronder ziet u enkele opsommingen van de te organiseren activiteiten.
Enkele binnengekomen activiteiten.

Vele molens hebben te kennen gegeven deze dag volledig mee te vieren en hun molens open te stellen

Prins van Oranje , Bredevoort: op de begane grond wordt een expositie ingericht van 17 opnames van molens over de hele wereld.

Dus eigenlijk, “een molenrondje rond de wereld in de ronde molen”. De molenaars zullen proberen die dag zoveel mogelijk uitleg geven over deze molens.

Wenninkmolen, Lintelo: naast een geheel in werking zijnde korenmolen, met 8 kamraden tussen vlucht en maalsteen, kunnen bezoekers de opbouw bekijken van de motoraandrijving die weer in de molen opgebouwd wordt, net zoals deze was toen de molen uit zijn dagelijkse werk kwam. 

Op de Warkense molen zijn ze vanaf 11:00 uur geopend. De molen zal draaien en molenaars zullen rondleidingen verzorgen. De historische aardappelkelder kan bekeken worden en ons bakkerijmuseum is voor de gelegenheid geopend. Kinderen kunnen een broodje vlechten en de bakkers zullen het stoken van de oven middels takkenbossen laten zien. Er zal weer speciaal Warkense Molenbier verkocht worden, maar er kan ook ter plekke een kopje warme chocolademelk of koffie/thee met krentenwegge genuttigd worden óf een glaasje glühwein gedronken worden. De kinderen kunnen nog een kleurplaat kleuren én bij droog weer is er zelfs een springkussen. Vanaf 16:30 uur komen er midwinterhoornblazers die onze dag af komen sluiten. Rond 17:00 uur eindigt ons programma.

De Doesburgermolen gaat “etmalen” op de Gelderse molendag: De molen gaat 24 uur draaien van vrijdag 25 november 17.00 uur tot zaterdag 26 november 17.00 uur. Bezoekers zijn de hele tijd, dus ook ’s nachts, welkom


  Stichting Coops Molen

TIJDEN 00.00: Start Recordpoging ‘24 uur draaien met de Coops Molen’ 

08.00: Poorten Coops Molen worden geopend 

08.00: Deuren Coops Cafeetje worden geopend 

08.00: Rondleiding ‘Tien Minuten Tijd Met de 

10.00: Toespraak door de heer Willem Hagens van de Gemeente Bronckhorst, gevolgd door het leggen van de Laatste Steen door Hélène Pellegrini en Arno Duitshof 

11.00: Rondleiding ‘Tien Minuten Tijd Met de Molenaar’

13.00: Optreden verzorgd door Folkloristische dansgroep ’Wi'j eren ’t Olde’ uit Velswijk 14.00: Demonstratie ‘De bouw van een midwinterhoorn’ 

16.00: Optreden verzorgd door Midwinterhoorngroep ‘d'Olde Roop’ uit Zelhem 

17.00: Rondleiding ‘Tien Minuten Tijd Met de Molenaar’ 

20.00: Poorten Coops Molen worden gesloten 

24.00: Einde Recordpoging ‘24 uur draaien met de Coops Molen

  
 

Alle molenaars veel plezier!