Noord-Brabant

Voor oktober heeft het afdelingsbestuur van Noord-Brabant het plan opgevat om de Afdeling in vier delen op te splitsen en zo vier verschillende molendagen te houden. Zie bijgevoegd kaartje met een globale verdeling.

1. Zuidoost omvat het gebied van de Peellandse Molenstichting, ten zuiden van deze regio en de Kempen tot aan de Limburgse provinciegrens en de grens met België. Hierbij zijn ook de gemeenten Oirschot, Boxtel, Best, Eersel en het gebied zuid van de A67 tot aan de Belgische grens ingedeeld.

2.West wordt begrensd door de westgrens van de provincie Noord-Brabant tot de lijn ten westen van het Land van Heusden en Altena; ten oosten langs Dongen en ten westen van Tilburg naar de Belgische grens. (O.a. West Brabantse Molenvereniging)

3.Noordoost is het gebied grenzend ten oosten van Midden-Brabant en ten noorden van het gebied van de Peellandse Molenstichting. (O.a. het Brabantse deel van de vereniging Molenvrienden Land van Cuijk)

4.Midden omvat het gebied ten oosten van het gebied West-Brabant en ten westen van de lijn Den Bosch-Boxtel-Oirschot en Reusel (o.a. Molenstichting het Land van Heusden en Altena).

De Molendagen worden voor de verschillende regio’s gehouden op de onderstaande data:

Zondag 2 oktober 2022, Zuidoost met o.a. De Peellandse Molenstichting.

Zondag 9 oktober 2022, West met o.a. Vereniging tot Behoud van West Brabantse Molens.

Zaterdag 15 oktober en zondag 16 oktober 2022, Noordoost met o.a. Molenvrienden Land van Cuijk.

Zaterdag 22 oktober en zondag 23 oktober 2022, Midden met o.a. Land van Heusden en Altena.

Deelnemers aan de molendagen worden verzocht zich aan te melden via emailadres: molenaarsdraaien@gmail.com De aanmeldingen worden verzameld en gepubliceerd op de website van de Afdeling NBr