Overijssel

Overijssel viert het Jubileum met ontmoetingen voor molenaars en het
grote publiek.

Elke maand zal een van de 11 afdelingen molen gerelateerde activiteiten organiseren. Juni is de maand van afdeling
Overijssel.

Het organisatiecomité van afdeling Overijssel heeft een feestelijk programma voorbereid. En met
hulp van velen molenaars uit de provincie gaat het een hele mooie maand worden. Het Jubileum
start op 3 juni met een molenaarscontactavond. Deze bijzondere avond zal plaatsvinden in de
hoofdstad van de provincie, Zwolle, en wel in de oliemolen “De Passiebloem” waar gastvrouw Ada
Meurs de genodigden graag verwelkomt om 19:00 uur.
De officiële opening van de Juni-Jubileum-Maand zal gedaan worden door de Commissaris der
Koning, dhr Andries Heidema.
De Jubileum maand van Overijssel wordt op 25 juni afgesloten met een feestelijke middag
bijeenkomst. Deze twee bijeenkomsten zullen een ongedwongen karakter hebben zodat er genoeg
gelegenheid is voor contact want er is genoeg in te halen van de afgelopen 2 jaar waarin men elkaar
zelden tegen kwam.

Uiteraard zullen er gedurende de maand op de diverse molens activiteiten zijn met bijzondere
aandacht voor het bredere publiek met het duidelijke doel meer bekendheid te geven aan het
ambacht van molenaar en om mensen aan te sporen ook molenaar te worden. Van alle molenaars
wordt deze maand dan ook verwacht dat ze ruim de tijd nemen om van echt geïnteresseerden
potentiële molenaars te maken. Door o.a uit te leggen wat een molenaar allemaal doet, hoe je
molenaar kunt worden en daarna overleggen of een paar keer meedraaien misschien iets voor hen is.
Afdeling Overijssel wil deze kans aangrijpen om de vergrijzende club met jong bloed aan te vullen,
zodat Overijsselse molens over een paar jaar ook nog kunnen blijven draaien.
Verder zullen er in veel regio’s fietsroutes gereden kunnen worden, zijn er momenten waarop er
extra aandacht is voor bijzondere molens, bijvoorbeeld die met stationair motoren, en zal er een
VIP-molen-arrangement georganiseerd worden voor Overijsselaars die geboren zijn op de
oprichtingsdag van het Gilde, 15-4-1972. Kent u iemand die op die dag geboren is, laat hem/haar
zich melden bij het bestuur van afdeling Overijssel.

Wat is er te doen?
Alle activiteiten zijn te vinden in onderstaande tabel, op de website van afdeling Overijssel of hier