Nieuws en activiteiten

Agenda Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling Overijssel
2022

Beste collega’s, vrienden.

De Juni-Jubileum-Maand komt met rasse schreden dichterbij. Het organisatiecommité heeft ondertussen niet stil gezeten en een feestelijk programma voorbereid. Met hulp van velen van jullie maken we er een mooie maand van. De maand beginnen we met een molenaarscontactavond (3 juni), en sluiten we af met een feestelijke middagbijeenkomst (25 juni). Dus 2 contactmomenten, om iets in te halen van de afgelopen 2 jaar waarin we elkaar zelden tegenkwamen. Er zal ruimte genoeg zijn om in ongedwongen sfeer met elkaar bij te praten.

Verder zullen er in veel regio’s fietsroutes gereden kunnen worden, zijn er momenten waarop er extra aandacht is voor bijzondere molens, bijvoorbeeld die met stationairmotoren, en zal er een VIP-molen-arrangement georganiseerd worden voor Overijsselaars die geboren zijn op de oprichtingsdag van het Gilde, 15-4-1972. Kent u iemand die op die dag geboren is, laat hem/haar zich melden!

Dus enkele activiteiten voor de molenaars, maar vooral veel voor het bredere publiek met het duidelijke doel meer bekendheid te geven aan het ambacht van molenaar en om mensen aan te sporen ook molenaar te worden. Van ons allemaal wordt deze maand dan ook verwacht dat we ruim de tijd nemen om van echt geïnteresseerden potentiele molenaars te maken. Dus we moeten hen uitleggen wat een molenaar allemaal doet, hoe je molenaar kunt worden en daarna overleggen of een paar keer meedraaien misschien iets voor hen is. We moeten deze kans aangrijpen om de vergrijzende club die we langzaamaan dreigen te worden met jong bloed aan te vullen, zodat onze molens over een paar jaar ook nog kunnen blijven draaien.

Binnenkort rollen de eerste uitnodigingen de mailbox binnen, samen met een globaal overzicht van de activiteiten. Ongetwijfeld zullen er lokaal activiteiten georganiseerd worden die daar niet op staan. Schroom niet ze alsnog te melden, dan kunnen ze worden toegevoegd.

Hier alvast een voorlopig overzicht van de activiteiten die in de Juni-Jubileum-Maand zullen plaatsvinden:

datum

onderwerp

Programma

3 juni

vrijdag

Feestelijke contactavond Overijsselse molenaars

20.00 – 22.00 uur

Opening jubileummaand afdeling Overijssel in de Passiebloem te Zwolle . De commissaris  van de koning  zal de openingshandeling verrichten.

4 juni

zaterdag

Molenfietstochten

10.00 – 16.00 uur

N-O Twente
Vechtdal

11 juni

zaterdag

Openstelling molens met werkende stationairmotor

10.00 – 16.00 uur

Deelnemende molens:

- Marle 
- Lettele 
- Dijkerhoek.

11 juni

zaterdag

Molenfietstochten

10.00 – 16.00 uur

N-O Twente
Vechtdal

12 juni

zondag

Tubbergse molenfietsdag

53,42 of 32 km langs 7 molens

18 juni

zaterdag

VIP-molen-arrangement

Feest voor Overijsselaren die op 15 april 1972 zijn geboren

18 en 19 juni

Zaterdag en zondag

Twentse contactdag voor aspirant-molenaars

10.00 – 16.00 uur

12 windmolen en 7 watermolens zijn speciaal geopend voor aspirantmolenaars

18 juni

zaterdag

Molenfietstochten

10.00 – 16.00 uur

N-O Twente
Vechtdal

22 juni

woensdag

Regioactiviteit vechtstreek

10.00 – 16.00 uur

Molens van Dalfsen, Hardenberg, Ommen, Nieuwleusen zijn geopend

25 juni

zaterdag

Molenfietstochten

10.00 – 16.00 uur

N-O Twente
Vechtdal

25 juni

zaterdag

Afsluiting van de maand van Overijssel voor molenaars, MIO's en leden van het GVM-Ov.

13.00 – 17.00 uur

Feestelijke middag rond molen ter Horst , met boottocht met de Rijssense Zomp over de Regge

 

Het overzicht van de theorielessen is te vinden onder Instructieprogramma