Afdelingen

De afdelingsbesturen

Voor de organisatie van de regionale (opleidings)aktiviteiten wordt het Gildebestuur ondersteund door Afdelingsbesturen. Leden van Afdelingsbesturen moeten lid zijn van het Gilde, vallend onder één van de categoriën 'lid in opleiding', 'gewoon lid' of 'buitengewoon lid', de z.g. stemrechtleden. In verschillende gevallen komt het voor dat het Afdelingsbestuur nauw samenwerkt met een provinciale molenorganisatie. Dit is o.a. het geval in Overijssel, Utrecht en Limburg.

Taken van het Afdelingsbestuur
In het kort kunnen de taken van het Afdelingsbestuur als volgt worden samengevat:

  • het verzorgen van de opleiding van de 'leden in opleiding', in de ruimste zin van het woord, gericht op het afleggen van het examen van De Hollandsche Molen,
  • bevorderen van de contacten tussen de leden in de eigen regio en zo nodig of mogelijk met leden van andere regio's,
  • onderhouden van contacten met het bestuur.
  • instructeurs voor aanstelling voordragen aan het bestuur
  • deelnemen aan de opleidingsraad, waar ook het bestuur, andere afdelingsbesturen en de examencommissie van De Hollandsche Molen aanwezig zijn.