Veiligheid

Doordat een molen en de daaraan gekoppelde werktuigen veel draaiende en uitstekende onderdelen bevat is het laten draaien ervan niet zonder risico’s. Molenaars dienen zich bewust te zijn van de gevaren die zijzelf maar ook bezoekers van de molen kunnen lopen. Veiligheid staat hoog in het vaandel bij het Gilde van Molenaars (GVM). Voor de molenaar-in-opleiding vormt dit onderdeel van de opleiding. Het komt daarom uitgebreid aan de orde in de lesstof en tijdens theorieavonden. Ook in de exameneisen is kennis en uitvoeren van veilig handelen vastgelegd.

Veiligheidsbeleid

Het veiligheidsbeleid van het Gilde is gebaseerd op:

  • Het uitgangspunt dat ten aanzien van veiligheid in en om de molen alle betrokken een gezamenlijk belang en een gedeelde verantwoordelijkheid hebben.
  • Een ingevulde Risico Inventarisatie & Evaluatie met bijbehorende actieplan voor de molen. Zie hiervoor Molenbeheer en kijk daar onder de alinea Veligheid / Risico Inventarisatie en Evaluatie.
  • Het formulier Incidentmelding en registratie.
Veiligheidscoaches.

Elke afdeling heeft één tot twee veiligheidscoaches die molenaars kunnen helpen en adviseren op het gebied van veilig werken in en om de molen. De veiligheidscoaches zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid op de molen en ze komen jaarlijks bijeen om onderling ervaringen uit te wisselen en voor kennisvermeerdering.

Toolkit Veiligheid

De werkgroep veiligheid heeft een aantal plannen en richtlijnen opgesteld die moleneigenaren, molenaars en andere vrijwilligers helpen de veiligheid op hun molen zo goed mogelijk te maken.

Valbeveiliging

Vanwege het belang van veilig werken-op-hoogte is in 2018 besloten dat alle windmolenaars-in-opleiding die toelatingsexamen willen aanvragen moeten kunnen aantonen dat zij instructie over het gebruik van valbeveiliging hebben ontvangen.